Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm tắt nội dung môn quản trị bán hàng dành cho lãnh đạo

Tóm tắt nội dung môn quản trị bán hàng dành cho lãnh đạo

Làm thế nào để tăng doanh thu nhưng không giảm giá?

Số lần x Số lượng x Liên tục

( Mức độ x Cường độ x Liên tục)

*** Kỹ thuật định giá

 • Chi phí sản xuất
 • Dựa trên giá thị trường
 • Trên giá trị hàng hóa (Cùng 1 sản phẩm, dịch vụ nhưng chia ra và đặt tên khác nhau theo nhiều khung giá)
 • Trên giá trị gia tăng (giá trị thêm)

=> PHẢI KHÁC BIỆT:

 • Bản chất và sản phẩm của dịch vụ của công ty
 • Mô hình kinh doanh của sản phẩm dịch vụ đó

*** Bản chất và sản phẩm của dịch vụ

 • Sự an toàn
 • Hiệu quả
 • Hình ảnh, hình dạng
 • Tiện lợi
 • Lợi ích kinh tế
 • Độ bền

*** Thủ thuật đinh giá

 • Hi – Low
 • Ví dụ: Chai nước suối kèm theo cái ly bán giá cao ngang những thương hiệu nổi tiến, đến khi đã thâm nhập thị trường thì bỏ dần cái ly
 • Bottom Up: Dịch vụ cũ giá rẻ – Tăng thêm cái gì đó tăng giá – Lại Tăng thêm cái gì đó tăng giá rồi bỏ cái giá cũ giá rẻ ban đầu

*** Cung cấp những giá trị tương đương nhưng chi phí thấp hơn

*** Không làm gì cũng là 1 giải pháp

*** Gía là cái cân với dịch vụ (dịch vụ nhiều = giá cao hoặc ngược lại)

*** Công thức tính giá:

P = C (chi phí)/ 1 – Tỷ suất lợi nhuận

*** Quy tắc 3F xử lý phản biện:

 • Fell (đồng cảm, cảm nhận): Tôi hiểu… …
 • Felt: Động viên, tôi (hoặc những người khác) cũng đã từng…
 • Found (giải pháp thuyết phục): Nhưng tôi (hoặc những người khác) sau khi làm X ->Y…Đưa ra từng 1 giải pháp chứ ko đưa ra hết 1 lần

*** ĐỘNG LỰC CHỈ CÓ KHI CÓ NHU CẦU

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...