Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tổng hợp ý hay Sách du lịch Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn

Tổng hợp ý hay Sách du lịch Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn

* Du lịch học trên thế giới phát triển theo 2 hướng
– Touristology: lấy khách làm trung tâm
– Touristmology: Lấy sản phẩm làm trung tâm
* Du lịch bền vững có 3 phần chính
1. Thân thiện môi trường
2. Gần gũi về xã hội và văn hóa
3. Sự đóng góp về mặt kinh tế
* Những giải pháp chính cho phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam
– Đổi mới tư duy phát triển du lịch bền vững trong thời kỳ hội nhập
– Nâng cao nhận thức và trách nhiệm phát triển du lịch bền vững
– Nâng cao tính cạnh tranh của du lịch Việt Nam
– Thực thi nghiêm chỉnh pháp luật và luật du lịch
– Đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới thông qua nhiều phương tiện truyền thông kể cả truyền thống và hiện đại.
– Liên kết và hợp tác chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương cũng như giữa các nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân.
– Giải quyết tất cả các vấn đề môi trường để đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng mọi giá.
– Nâng cao văn hóa du lịch cho các đối tượng tham gia hoạt động du lịch, tiến hành xây dựng hệ quy tắc ứng xử trong du lịch.
– Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo và dịch vụ có chất lượng cao để thu hút du khách.
– Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề vững vàng, ngoại ngữ tốt để khai thác thị trường nước ngoài và có thái độ phục vụ tốt.
* Du lịch bền vững được lập kế hoạch tốt cung cấp cơ hội cho du khách tìm hiểu về tầm quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương.
* Liên kết 4 nhà: nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, và nhà dân trong việc xây dựng và phát triển du lịch bền vững.
* Kinh tế – văn hóa – xã hội – môi trường với con người là trung tâm của mọi sự phát triển.
* Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục và bảo vệ môi trường.
* Du lịch sinh thái còn có tên gọi khác như: Du lịch môi trường, du lịch thiên nhiên, du lịch xanh, du lịch nhà tranh.
* Có 3 thái độ đối với 1 nhân sự du lịch: thái độ đối với bản thân, thái độ đối với nghề nghiệp và thái độ đối với doanh nghiệp.
Thái độ làm việc suy cho cùng xuất phát từ văn hóa.
* Lao động trong ngành du lịch cần có các kỹ năng:
– Lập kế hoạch và tổ chức công việc
– Kỹ năng giao tiếp
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng quản lý quỹ thời gian
– Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm.
– Kỹ năng ngoại ngữ
* Tây Nguyên có sản phẩm du lịch chủ lực là du lịch xanh gắn với văn hóa tộc người bản địa.
* 10 đặc điểm riêng của sản phẩm du lịch bao gồm:
1. Tính vô hình (không có việc chuyển quyền sở hữu)
2. Tính cố định (dịch vụ không thể mang đến chỗ khách hàng)
3. Đặc trưng tâm lý (du khách thu được những trải nghiệm mang tính cá nhân)
4. Không có sự sở hữu (sở hữu chỉ tồn tại với nhà cung cấp)
5. Không thể lưu kho (sản phẩm du lịch chỉ tồn tại khi có mặt khách hàng)
6. Tính không đồng nhất (sản phẩm du lịch biến đổi đa dạng về tiêu chuẩn và chất lượng theo thời gian)
7. Sản phẩm mang tính hỗn hợp (không thể được cung cấp chỉ bởi 1 doanh nghiệp)
8. Nhiều rủi ro (sản phẩm du lịch được khách hàng mua trước khi sử dụng)
9. Cầu không ổn định (nhu cầu về sản phẩm du lịch bị chi phối bởi nhiều yếu tố bên ngoài)
10. Có tính thị trường (đòi hỏi hoạt động tiếp thị cho điểm đến và cho các dịch vụ)
* Ý kiến của bộ trưởng du lịch và thể thao Thái Lan: “Du lịch là sự kết nối giữa con tim với con tim, làm du lịch không bao giờ thành công nếu chỉ có đào tạo đội ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp mà quan trọng hơn là người dân địa phương phải có cái tâm của 1 người chủ hiếu khách”.
* Người dân sẽ thân thiện với du lịch, nếu hoạt động đó mang lại lợi ích cho họ chứ không phải biến họ thành người đứng ngoài cuộc. Đó là 1 nguyên tắc phát triển du lịch bền vững.

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...