Home / Kỹ năng thành công

Kỹ năng thành công

Tổng hợp ý hay trong sách giải pháp đột phá

Sách giải pháp đột phá

* Tận dụng nguồn lực từ những người khác bằng Nỗ lực Kỹ năng và kiến thức Nguồn lực và mối quan hệ Tiền * Đây là lúc chúng ta cần đổi mới – Những gì bạn đang thực hiện không phải là cách duy nhất – Nếu bạn bắt ...

Xem thêm

Tóm Tắt Sách Tư Duy Đột Phá

sach-tu-duy-dot-pha

* 5 yếu tố của người giải quyết vấn đề thành công Theo đuổi chiến lược triển khai mục đích và giải pháp tiếp theo Xác định và trình bày các ý tưởng và giải pháp trên cơ sở hệ thống – và tất cả các yếu tố cần thiết ...

Xem thêm

Tóm Tắt Sách 7 Câu Hỏi Thần Kỳ Của Mọi Sếp Giỏi

sach-7-cau-hoi-than-ky-cua-moi-sep-gioi

* 5 câu hỏi chiến lược: 1. Chúng ta khao khát giành được chiến thắng gì? Nếu muốn chiến thắng trò chơi nào đó, bạn phải hiểu rõ trò chơi và các đối thủ. Bạn phải trả lời được câu hỏi bạn muốn gây ảnh hưởng gì đến thế giới? ...

Xem thêm

Tóm Tắt Sách Vĩ Đại Do Lựa Chọn

sach-vi-dai-do-lua-chon

* Sự lãnh đạo 10X Kiên định với nguyên tắc tới mức cuồng nhiệt Sáng tạo theo kinh nghiệm Biết sợ hãi 1 cách hữu ích * Nguyên tắc: Về thực chất là sự nhất quán trong hành động, nhất quán với các giá trị, nhất quán với các mục ...

Xem thêm

Tóm Tắt Sách Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

sach-dan-dat-su-thay-doi

* Qúa trình 8 bước tạo nên sự thay đổi trên quy mô lớn Tạo tính cấp bách => Đánh giá thực tế thị trường và sự cạnh tranh => Xác định cuộc khủng hoảng hiện tại, nguy cơ khủng hoảng và những cơ hội lớn. Thành lập nhóm dẫn ...

Xem thêm

Tóm tắt ý hay trong sách Nhà Quản Trị Hiệu Quả

nha-quan-tri-hieu-qua

* Cái khiến các nhà điều hành trở nên có hiệu quả chính là việc tuân thủ 8 quy tắc thực hành sau đây: Họ hỏi “cần phải làm gì”? Họ luôn tự hỏi “điều gì là đúng đắn cho tổ chức”? Họ xây dựng các kế hoạch hành động. ...

Xem thêm