Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm tắt ý hay trong sách Nhà Quản Trị Hiệu Quả

Tóm tắt ý hay trong sách Nhà Quản Trị Hiệu Quả

* Cái khiến các nhà điều hành trở nên có hiệu quả chính là việc tuân thủ 8 quy tắc thực hành sau đây:

 1. Họ hỏi “cần phải làm gì”?
 2. Họ luôn tự hỏi “điều gì là đúng đắn cho tổ chức”?
 3. Họ xây dựng các kế hoạch hành động.
 4. Họ chịu trách nhiệm về những quyết định
 5. Họ chịu trách nhiệm liên hệ giao tiếp với người khác
 6. Họ tập trung vào các cơ hội hơn là vấn đề
 7. Họ tổ chức các cuộc họp, tranh luận hiệu quả
 8. Họ suy nghĩ và nói chúng ta thay vì tôi

* 5 nguyên tắc thực hành cần thiết – 5 thói quen tư duy cần phải nhớ để có thể trở thành nhà điều hành hiệu quả.

 1. Các nhà điều hành hiệu quả phải biết thời gian của họ được sử dụng như thế nào. Họ quản lý nguồn thời gian ít ỏi 1 cách có hệ thống, luôn kiểm soát được thời gian.
 2. Các nhà điều hành hiệu quả tập trung vào những đóng góp bên ngoài. Họ nên dồn mọi nỗ lực của mình để đạt kết quả chứ không phải chỉ có làm việc. Họ thường khởi đầu bằng câu hỏi: “Người ta kỳ vọng kết quả gì ở tôi?” hơn là với công việc cần hoàn thành, hay các kỹ thuật và công cụ.
 3. Các nhà điều hành hiệu quả làm việc dựa trên các điểm mạnh

– Điểm mạnh của bản thân, của cấp trên, của đồng nghiệp, cấp dưới, điểm mạnh trong các tình huống, tức là họ có thể làm, có thể tận dụng. Họ không đi từ các điểm yếu, không bắt đầu với những việc mà họ không thể làm được.

 1. Các nhà điều hành hiệu quả phải tập trung vào 1 số các lĩnh vực chính mà có thể tạo ra các kết quả nổi bật nếu họ làm việc tốt. Họ phải tự mình thiết lập các ưu tiên và áp dụng chúng khi ra các quyết định. Họ phải biết rằng họ không có sự lựa chọn nào khác là làm theo thứ tự hoặc là không làm gì cả.
 2. Các nhà điều hành phải đưa ra các quyết định hiệu quả. Họ phải biết rằng đây là 1 vấn đề về hệ thống – các bước đi đúng đắn theo 1 trình tự đúng. Họ phải biết rằng 1 quyết định hiệu quả luôn luôn được phán đoán dựa trên “các ý kiến bất đồng” chứ không phải là “sự đồng thuận tuyệt đối”. Họ cũng biết rằng việc ra quyết định nhanh chóng sẽ dễ đưa tới sai lầm. Cái cần đạt được là 1 số ít các quyết định căn bản, là 1 chiến lược đúng đắn hơn là những chiến lược vụn vặt.

* Sử dụng thời gian:

– Thứ 2 và 6: Dành thời gian tham gia các cuộc họp, gặp gỡ các nhà điều hành cấp cao để giải quyết các vấn đề hiện tại và làm việc với các khách hàng quan trọng.

– Chiều ngày thứ 3,4,5 không được lên lịch trình làm việc – dùng để giải quyết bất cứ cái gì có thể gặp phải

– Các buổi sáng thứ 3,4,5 lên lịch làm việc cho các vấn đề quan trọng mà mỗi vấn đề mất 90 phút để giải quyết.

– Lên lịch các công việc hằng ngày vào mỗi buổi sáng.

– Dành 90 phút mỗi ngày làm việc ở nhà buổi sáng.

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...