Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tổng hợp ý hay trong sách thuật thúc đẩy nhân viên

Tổng hợp ý hay trong sách thuật thúc đẩy nhân viên

* Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, tôi được lợi gì?

* 7 cách người quản lý xây dựng và củng cố nhận thức  về bản thân tích cực trong mỗi nhân viên

 1. Thách thức
 2. Tự do
 3. Kiểm soát
 4. Tôn trọng
 5. Ấm áp
 6. Trải nghiệm thành công
 7. Các kỳ vọng tích cực

* Công thức trong tuyển dụng:

 1. Thông minh
 2. Làm việc chăm chỉ
 3. Tham vọng
 4. Tốt bụng

* 5 bí quyết để xây dựng nhóm:

 1. Mục tiêu và mục đích chung
 2. Các giá trị chung và các nguyên tắc hướng dẫn
 3. Kế hoạch hành động chung
 4. Một nhà lãnh đạo định hướng hành động
 5. Xem xét và phản hồi thường xuyên

* Bốn yếu tố cơ bản về động lực

 1. Phong cách lãnh đạo
 2. Hệ thống khen thưởng
 3. Môi trường tổ chức
 4. Cấu trúc công việc

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...