Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm Tắt Sách 10 Nguyên Tắc Vàng Của Nhà Lãnh Đạo

Tóm Tắt Sách 10 Nguyên Tắc Vàng Của Nhà Lãnh Đạo

* Sứ mệnh: Lý do ta tồn tại

* Niềm tin: Thứ cho ta mục tiêu

* Giá trị cốt lõi: Thứ ta muốn trở thành

* Chiến lược: Cách ta đến được đó

* Hãy ước mơ thật lớn và thật vang, với 1 chút táo tợn và dữ dằn. Cuộc sống không ngừng hỏi “tiếp đến là gì? Mình muốn gì?”

* Hãy sử dụng sự tự do của bạn mà trả lời những câu hỏi đó. Hãy cất tiếng và tung mình nhảy.

*** 10 nguyên tắc:

  1. Tạo động lực và gắn kết
  2. Đam mê
  3. Tầm nhìn
  4. Biết mình đích thực là ai?
  5. Tài năng và chọn đội ngũ
  6. Sự lành mạnh của tổ chức
  7. Năng suất và hiệu quả làm việc
  8. Sáng tạo và đổi mới
  9. Trao quyền
  10. Tự hoàn thiện

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...