Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm Tắt Sách MBA Căn Bản

Tóm Tắt Sách MBA Căn Bản

* Các yếu tố để tạo ra ưu thế cạnh tranh:

 1. Nguồn lực
 2. Hoạt động
 3. Sự độc đáo

* Ba yếu tố không thể thiếu trong kinh doanh.

 1. Định hướng
 2. Chiến lược
 3. Hoạt động

* Kỹ năng cần trong kinh doanh bị thiếu

 1. Kỹ năng cốt lõi để lập và triển khai chiến lược kinh doanh
 2. Thiếu hiểu biết về quản trị Marketing
 3. Không hiểu rõ dòng tiền, bảng cân đối, báo cáo lợi nhuận, không có phương pháp luận, logic gắn với chiến lược kinh doanh.
 4. Khả năng xây dựng kịch bản thực hiện chiến lược kinh doanh qua các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 5. Quản lý con người, tổ chức để thực hiện chiến lược kinh doanh và điều hành tổ chức.

* Tổng quan về các năng lực cần có ở người lãnh đạo.

 1. Khả năng phán đoán, khả năng thực hiện
 2. Kỹ năng chuyên môn (thực tiễn + kiến thức)
 3. Kỹ năng cần có trong kinh doanh (học được ở trường + thực tiễn)
 4. Năng lực của 1 người (khí lực, quan điểm đạo đức, tầm nhìn, có sức sống “mình muốn trở thành người thế nào”?
 5. Khỏe mạnh, dẻo dai, phong cách sống

* Những khả năng mà những ban quản trị thường thiếu.

 1. Chiến lược kinh doanh, Marketing, kế toán – tài chính, hoạt động của đơn vị.
 2. Khả năng lãnh đạo 1 cách cương quyết đi cùng với trách nhiệm.
 3. Khả năng tự xây dựng kịch bản để triển khai kinh doanh
 4. Khả năng sắp xếp lại tài lực, vật lực, đồng thời giải quyết mối bất hòa, chấp nhận rủi ro, luôn thể hiện tâm thế không ngại khó, tiến lên phía trước.
 5. Khả năng điều khiển nhân viên để họ đưa ra phương án cụ thể, nhằm thực hiện kịch bản của mình (khiến họ đồng tình với kế hoạch hoạt động do quản lý các phòng ban tự lập ra theo phương châm của lãnh đạo).
 6. Khả năng theo dõi, quản lý việc thực hiện các hoạt động theo kịch bản mình đề ra, không dễ dàng thỏa hiệp.

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...