Home / Sách hay / Tóm tắt sách quản lý nghiệp

Tóm tắt sách quản lý nghiệp

1. Ngưng làm những việc không hiệu quả

2. Tìm nguyên nhân của những nguyên nhân

3. Xác định đối tác tâm linh trong kinh doanh

  • Đồng nghiệp
  • Khách hàng
  • Đối tác
  • Thế giới

4. Bắt đầu từ chính bản thân

5. Ngưng ra quyết định

6. Những khó khăn giúp bạn vượt xa hơn mong đợi

7. Tái đầu tư nghiệp

Check Also

Sách giải pháp đột phá

Tổng hợp ý hay trong sách giải pháp đột phá

* Tận dụng nguồn lực từ những người khác bằng Nỗ lực Kỹ năng và ...