Home / Kỹ năng thành công / Tóm Tắt Sách Thomas Watson và IBM – Xác Lập Công Thức Tư Duy

Check Also

Sách giải phóng lãnh đạo

Tóm tắt sách giải phóng lãnh đạo

* Bảng ATĐ Thứ tự Nội dung kiến thức Mục tiêu hành động Thời gian ...