Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm tắt ý hay khi học tạo động lực làm việc cho nhân viên

Tóm tắt ý hay khi học tạo động lực làm việc cho nhân viên

Cá nhân tốt – Tổ chức tốt – Cộng đồng tốt

Phụ nữ cảm nhận được người khác hơn đàn ông

Nhân viên phải muốn chứ ko phải buộc

Lãnh đạo là CON NGƯỜI # Quản lý là CÔNG VIỆC

Tuyển quản lý ngoài tạo và tìm ý tưởng mới

* Chiến lược nhân sự phát triển đội ngũ kế thừa

* Đường đi có mục tiêu và cương quyết hướng đến tầm nhìn của KIẾN

3 TRÁCH NHIỆM CỦA 1 NGƯỜI QUẢN LÝ

Trách nhiệm với bản thân

Trách nhiệm với nhân viên

Trách nhiệm với cấp trên

ĐỘNG LỰC là các yếu tố bao gồm cả bên trong lẫn bên ngoài kích thích sự mong muốn của các cá nhân và khiến họ có nghị lực để thực hiện các công việc hay đạt được mục tiêu.

HỌC THUYẾT 2 YẾU TỐ CỦA HERZBERG

Nhân tố không hài lòng

 • Chế độ, chính sách của tổ chức đó
 • Sự giám sát trong công việc không phù hợp
 • Các điều kiện làm việc không đáp ứng mong đợi của nhân viên
 • Lương bổng và các khoản thù lao không phù hợp hoặc chứa đựng nhiều nhân tố không công bằng
 • Quan hệ với đồng nghiệp có vấn đề
 • Quan hệ với các cấp (cấp trên, cấp dưới) không đạt được sự hài lòng

Nhân tố hài lòng

 • Đạt kết quả mong muốn
 • Sự thừa nhận của tổ chức, lãnh đạo, của đồng nghiệp
 • Trách nhiệm
 • Sự tiến bộ, thăng tiến trong nghề nghiệp
 • Sự tăng trưởng như mong muốn
 • Công việc với những thách thức

CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

CÁ NHÂN

 • Cá nhân: Nhu cầu cá nhân riêng biệt ở từng hoàn cảnh/ thời điểm
 • Hệ giá trị của mỗi cá nhân
 • Tính cách/ phẩm chất (thái độ, hành vi…)
 • Năng lực (chuyên môn/ quản trị)

TỔ CHỨC

 • Môi trường làm việc do tổ chức hay đặc thù của tổ chức tạo ra
 • Bản thân công việc nhân viên đảm trách
 • Chế độ phúc lợi áp dụng trong tổ chức
 • Cơ hội thăng tiến trong tổ chức
 • Mối quan hệ trong tổ chức mà trong đó người nhân viên là một nhân tố

BA NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TRONG MỖI TỔ CHỨC

 1. Lấy con người làm trung tâm
 2. Công tác quản trị nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến thành hay bại của mỗi tổ chức
 3. Để tạo ra động lực làm việc, trước hết bạn phải làm cho họ muốn chứ không phải buộc họ làm công việc đó.

MÔ HÌNH TỔNG THỂ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

CÔNG VIỆC – MỐI QUAN HỆ – THĂNG TIẾN – MÔI TRƯỜNG – PHÚC LỢI

*** QUY TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

 1. Xác định và đánh giá nhu cầu hiện hữu
 2. Tìm các khía cạnh có thể giúp đáp ứng nhu cầu
 3. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch
 4. Thực thi kế hoạch
 5. Đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm

*** CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC PHỔ BIẾN

 1. Chia sẻ các giá trị của tổ chức cho nhân viên như TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – CHIẾN LƯỢC – KẾ HOẠCH

Hãy luôn nhớ các yêu cầu cho một mục tiêu (Cụ thể – đo lường được – vừa sức – thực tế – có thời hạn)

 1. Cải thiện môi trường làm việc

Xây dựng quy trình công việc cùng với những hướng dẫn cụ thể

Xây dựng các cơ chế giám sát, quản lý

Xây dựng chế độ lương bổng, chính sách phúc lợi

Cải thiện điều kiện làm việc

Tạo các mối quan hệ đoàn kết, thân ái trong tổ chức

 1. Mở rộng định nghĩa/ thiết kế lại công việc

Làm cho công việc trở nên lý thú bằng cách gia tăng các thách thức và các thành tựu..

 1. Uỷ thác, phân quyền và tăng quyền
 2. Luân chuyển công việc
 3. Làm tăng giá trị của công việc

Chỉ cho nhân viên thấy giá trị hiện hữu của công việc & ảnh hưởng của nó đến người khác

 1. Tạo cơ hội phát triển cho nhân viên
 2. Mời nhân viên tham gia các dự án chiến lược & quan trọng
 3. Hỗ trợ, thúc đẩy hoàn thành công việc

Thường xuyên cùng nhân viên chia sẻ những thành quả đạt được cũng như các khó khăn cùng vượt qua…

 1. Quan tâm đến đời sống riêng tư của nhân viên

Phát triển khả năng tiềm tang của nhân viên

Hiểu nhân cách và thấu hiểu hoàn cảnh của nhân viên

Quan tâm đến điều kiện sống, làm việc và sức khỏe của nhân viên

 1. Khen thưởng, khích lệ, phản hồi kịp thời nếu họ làm tốt

Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng

TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC ĐÂU LÀ CƠ HỘI CHO CHÚNG TA?

 • Lãnh đạo bản thân?
 • Xây dựng quy trình công việc cùng với những hướng dẫn cụ thể?
 • Xây dựng các cơ chế giám sát, quản lý?
 • Xây dựng chế độ lương bổng, chính sách phúc lợi? Cải thiện điều kiện làm việc…?
 • Tạo điều kiện phát triển nhân viên, phát huy tài năng…?
 • Tạo các mối quan hệ trong tổ chức?
 • Phát triển văn hóa doanh nghiệp…?

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...