Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm tắt ý hay trong sách TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN

Tóm tắt ý hay trong sách TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN

* Bạn có thể có đầy đủ dữ liệu và con số, mọi bằng chứng, xác nhận mà bạn muốn, nhưng nếu bạn không tạo ra được niềm tin, bạn sẽ không đi đến đâu.

↑Niềm tin = ↑Tốc độ ↓Chi phí

Thế giới đang thay đổi rất nhanh, lớn không còn thắng nhỏ nữa mà là nhanh thắng chậm

* Niềm tin là sự kết hợp giữa bản tính (bao gồm yếu tố chính trực) và năng lực.

* Hiếm có điều gì giúp ích  cho cá nhân hơn việc trao trách nhiệm cho họ, và cho họ biết bạn tin cậy họ.

* Nếu bạn nghĩ vấn đề là ngoài kia, thì chính suy nghĩ này mới là vấn đề

* 4 yếu tố tạo nên uy tín

– Chính trực

– Chủ đích

– Năng lực

– Kết quả

* Có những giá trị không thể định lượng. Chúng ta không đạt thành công bằng mọi giá. Thắng lợi 1 cách đúng đắn mới là điều quan trọng. Chúng ta phải không ngừng chứng minh bằng hành động rằng chúng ta đại diện cho những điều đúng đắn – cam kết phục vụ khách hàng, chất lượng, chính trực, tinh thần đồng đội, tôn trọng người khác, ý thức công dân, quyết tâm chiến thắng, trách nhiệm cá nhân và nhiều giá trị khác.

* Người ta không nghe bạn nói, họ nhìn chân bạn đi

* Làm thế nào để liên tục cải tiến?

– Tìm kiếm phản hồi

– Học hỏi từ sai lầm

* Làm rõ kỳ vọng – tạo ra tầm nhìn chung và thống nhất ngay từ đầu những việc cần làm

* 3 BIẾN SỐ: CHẤT LƯỢNG – TỐC ĐỘ – CHI PHÍ (Ta chỉ có thể chọn 2)

* Lãnh đạo không phải là người đi đầu và dẫn đường mà phải lắng nghe nhu cầu của mọi người trong công ty và đáp ứng nhu cầu này.

* Không điều hành công ty để kiếm tiền, kiếm tiền để điều hành công ty

* Nguyên lý chủ đạo khi thiết lập niềm tin vào tổ chức là hòa nhịp và gắn kết

***

  • NIỀM TIN CÁ NHÂN (Tín nhiệm)
  • NIỀM TIN TRONG MỐI QUAN HỆ (Hành vi)
  • NIỀM TIN TRONG TỔ CHỨC (Hòa nhịp)
  • NIỀM TIN TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG (Uy tín)
  • NIỀM TIN TRONG XÃ HỘI (Cống hiến)

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...