Home / Sách hay / Tổng hợp những ý hay trong sách Chiến Lược Đại Dương Xanh

Tổng hợp những ý hay trong sách Chiến Lược Đại Dương Xanh

– Đừng cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, hãy tạo ra 1 thị trường không có cạnh tranh

– Đừng đánh bại đối thủ cạnh tranh, hãy làm cho cạnh tranh không cần thiết

– Đừng khai thác tiếp các nhu cầu hiện có, hãy tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới

– Đừng cố gắng cân bằng giá trị/ chi phí, hãy phá vỡ cân bằng giá trị/ chi phí

– Đừng đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp, hãy đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược vừa theo đuổi sự khác biệt, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp

CHI PHÍ ⇓

SỰ ĐỔI MỚI GIÁ TRỊ

TĂNG GIÁ TRỊ ⇑

*** KHUÔN KHỔ 4 HÀNH ĐỘNG

 1. Những yếu tố nào từng được xem là tất yếu trong ngành cần được loại bỏ
 2. Những yếu tố nào nên giảm xuống mức thấp hơn mức tiêu chuẩn trong ngành?
 3. Những yếu tố nào nên tăng lên cao hơn mức tiêu chuẩn trong ngành?
 4. Những yếu tố nào chưa tồn tại trong ngành và cần được hình thành?

SƠ ĐỒ:

Loại bỏ Gia tăng
Cắt giảm Hình thành

***

1. Định hướng về sản phẩm thay thế

2. Định hướng theo các nhóm sản phẩm trong ngành

 • Tại sao khách hàng lại chuyển lên nhóm cao hơn và tại sao họ lại chuyển xuống nhóm thấp hơn

3. Đáp ứng như cầu của các nhóm khác nhau

4. Định hướng theo những sản phẩm và dịch vụ bổ sung

 • Sản phẩm và dịch vụ của bajnsuwr dụng trong hoàn cảnh nào? Điều gì xảy ra trước, trong và sau đó? Bạn có thể xác định được những điểm nào khách hàng còn chưa hài lòng? Làm thế nào để giải quyết vấn đề này thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung?

5. Chú trọng tới mức độ hấp dẫn về chức năng hoặc cảm xúc đối với người mua

***

– Nếu cạnh tranh bằng sự thu hút về mặt cảm xúc, những yếu tố nào có thể bỏ bớt để sản phẩm trở nên thiết thực hơn?

– Nếu cạnh tranh bằng chức năng, những yếu tố nào cần bổ sung để sản phẩm thu hút về mặt cảm xúc?

*** Sơ đồ PMS

Người mở đường – người di cư – người định cư

PHÁC THẢO SƠ ĐỒ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

 1. Hình thành nhận thức
 2. Khảo sát
 3. Trình bày chiến lược
 4. Truyền đạt chiến lược, sử dụng sơ đồ PMS

– Nếu không muốn bị bắt chước thì phải có bằng sáng chế hoặc công ty phải có nguồn lực thật khác biệt. Còn không có gì bắt buộc phải đưa ra giá thấp.

– Xây dựng chiến lược đại dương xanh theo trình tự giá trị sử dụng, giá cả, chi phí và sự chấp nhận

YẾU TỐ 3S CỦA 1 QUY TRÌNH HỢP LÝ

– Sự liên quan

– Sự giải thích

– Sự xác định rõ ràng các kì vọng

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KHI CÓ QUY TRÌNH HỢP LÝ

Quy trình hợp lý => Sự công nhận trí tuệ và cảm xúc => Hợp tác tự nguyện

3 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 • Mục tiêu giá trị
 • Mục tiêu lợi nhuận
 • Mục tiêu con người

TRẢ LỜI 3 CÂU HỎI

 1. 3 mục tiêu chiến lược có phù hợp với việc theo đuổi sự khác biệt và chi phí thấp không?
 2. Bạn đã xác định được tất cả các yếu tố liên quan chính bao gồm cả các yếu tố bên ngoài mà bạn sẽ phải phụ thuộc trong quá trình thực hiện chiến lược đại dương xanh?
 3. Bạn đã phát triển các đề xuất thuyết phục mọi người nhằm đảm bảo rằng, họ luôn có đủ động lực và sự tự nguyện trong việc thực hiện ý tưởng mới của bạn chưa?

Check Also

Sách giải pháp đột phá

Tổng hợp ý hay trong sách giải pháp đột phá

* Tận dụng nguồn lực từ những người khác bằng Nỗ lực Kỹ năng và ...