Home / admin (page 6)

admin

Balanced Scorecard (BSC) là gì?

balanced-scorecard

BSC là gì? hoặc Balanced Scorecard là gì? Hay Mối quan hệ giữa BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Mọi khái niệm bạn cần sẽ có trong bài viết. Các nội dung chính của bài viết: – Khái niệm BSC – Những ai, doanh nghiệp nào ...

Xem thêm

Tóm tắt những ý hay môn hệ thống quản lý công ty (CMS)

tom-tat-mon-hoc-he-thong-quan-ly-cong-ty-cms

ĐIỀU KIỆN NỀN TẢNG ĐỂ THỰC HIỆN ƯỚC MUỐN? Ước muốn => Kế hoạch => Thực thi (Nhất thống với nhau – là nền tảng quan trọng trong việc biến ý tưởng thành hiện thực) GIẤC MƠ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP Tạo ra tính đồng bộ trong công ...

Xem thêm