Home / admin (page 5)

admin

Những ý hay trong sách Binh Pháp Tôn Tử

binh-phap-ton-tu

Đánh bại kẻ thù là phụ, dành phần thắng là chính Bản ư nhân nghĩa – tá dĩ quyền mưu Thuật chiến thằng không thể dạy trước, không có quyền mưu, thiếu óc sáng kiến, bo bo cố chấp nghĩa sách, cầm quân như vậy thà đừng đọc Binh Thư ...

Xem thêm

Cách thức để phân tích thị trường

phan-tich-thi-truong

Khả năng thị trường Số lượng tất cả những người có thể sử dụng những sản phẩm nào đó nêu lên thực tế rằng giá cả không có liên quan Tiềm năng thị trường Doanh số tối đa tất cả những người bán hàng có thể đạt được khi họ ...

Xem thêm