Home / Kinh nghiệm khóa học / Tổng hợp ý hay trong môn học Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tổng hợp ý hay trong môn học Văn Hóa Doanh Nghiệp

  • Quản trị bằng mục tiêu
  • Quản trị bằng quy trình
  • Quản trị bằng văn hóa (giá trị)

=> Tam kiếm hợp bích

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh, chiến lược chức năng – CEO = Chiến lược + Đội ngũ (con người + hệ thống + văn hóa)

Trong một tổ chức thật sự được quản lý bằng văn hóa thì chỉ có 1 chủ duy nhất, đó là các giá trị/ văn hóa của công ty đó.

“Chỉ cần tìm người phù hợp, chứ không cần người giỏi nhất”

“Muốn tìm ra được sứ mệnh của đời mình thì phải thật sự tĩnh lặng và khát khao”

Phát triển những thứ bên trong (nội sinh) thì sẽ bền vững và lâu dài hơn chỉ dựa vào những thứ bên ngoài (ngoại sinh)

Check Also

nang-luc-cot-loi-cua-mot-cong-ty-bao-gom-nhung-gi

Năng lực cốt lõi của một công ty gồm những gì