Home / Kiến thức doanh nghiệp (page 4)

Kiến thức doanh nghiệp

Cách thức để phân tích thị trường

phan-tich-thi-truong

Khả năng thị trường Số lượng tất cả những người có thể sử dụng những sản phẩm nào đó nêu lên thực tế rằng giá cả không có liên quan Tiềm năng thị trường Doanh số tối đa tất cả những người bán hàng có thể đạt được khi họ ...

Xem thêm

Balanced Scorecard (BSC) là gì?

balanced-scorecard

BSC là gì? hoặc Balanced Scorecard là gì? Hay Mối quan hệ giữa BSC và KPI trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Mọi khái niệm bạn cần sẽ có trong bài viết. Các nội dung chính của bài viết: – Khái niệm BSC – Những ai, doanh nghiệp nào ...

Xem thêm