Home / Kiến thức doanh nghiệp (page 2)

Kiến thức doanh nghiệp

Tóm Tắt Sách MBA Căn Bản

sach-mba-can-ban

* Các yếu tố để tạo ra ưu thế cạnh tranh: Nguồn lực Hoạt động Sự độc đáo * Ba yếu tố không thể thiếu trong kinh doanh. Định hướng Chiến lược Hoạt động * Kỹ năng cần trong kinh doanh bị thiếu Kỹ năng cốt lõi để lập và ...

Xem thêm

Tóm Tắt Sách Vĩ Đại Do Lựa Chọn

sach-vi-dai-do-lua-chon

* Sự lãnh đạo 10X Kiên định với nguyên tắc tới mức cuồng nhiệt Sáng tạo theo kinh nghiệm Biết sợ hãi 1 cách hữu ích * Nguyên tắc: Về thực chất là sự nhất quán trong hành động, nhất quán với các giá trị, nhất quán với các mục ...

Xem thêm

Tóm Tắt Sách Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

sach-dan-dat-su-thay-doi

* Qúa trình 8 bước tạo nên sự thay đổi trên quy mô lớn Tạo tính cấp bách => Đánh giá thực tế thị trường và sự cạnh tranh => Xác định cuộc khủng hoảng hiện tại, nguy cơ khủng hoảng và những cơ hội lớn. Thành lập nhóm dẫn ...

Xem thêm

Tóm Tắt Sách Quản Trị Khách Sạn

tom-tat-sach-quan-tri-khach-san

Tại Việt Nam tổng cục du lịch quyết định xếp hạng khách sạn theo 5 tiêu chí: Vị trí, kiến trúc Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ Dịch vụ và mức độ phục vụ Nhân viên phục vụ Vệ sinh * Diện tích tối thiểu của buồng ngủ, phòng ...

Xem thêm

Tóm tắt ý hay trong sách Nhà Quản Trị Hiệu Quả

nha-quan-tri-hieu-qua

* Cái khiến các nhà điều hành trở nên có hiệu quả chính là việc tuân thủ 8 quy tắc thực hành sau đây: Họ hỏi “cần phải làm gì”? Họ luôn tự hỏi “điều gì là đúng đắn cho tổ chức”? Họ xây dựng các kế hoạch hành động. ...

Xem thêm

Tóm tắt ý hay trong sách quản trị chiến lược

quan-tri-chien-luoc

* Quy trình quản trị chiến lược gồm 3 giai đoạn: xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược Xây dựng chiến lược bao gồm việc đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh, xác định các cơ hội và nguy cơ bên ngoài tổ chức, xác ...

Xem thêm

Tổng hợp ý hay trong sách Lãnh Đạo Đích Thực

lanh-dao-dich-thuc

Một nhóm làm việc hiệu quả chứ không phải CEO hiệu quả Lãnh đạo bằng cách trao quyền và theo sứ mệnh, mục tiêu * Các thước đo dành cho 1 nhà lãnh đạo đích thực Hiểu rõ mục đích của mình – ĐAM MÊ Thực hiện những giá trị ...

Xem thêm

Tóm tắt sách Chiến Lược Cạnh Tranh

chien-luoc-canh-tranh

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Thế mạnh và điểm yếu của công ty Giá trị cá nhân của những người thực hiện chủ chốt Những cơ hội và thách thức (kinh tế và kỹ thuật) trong ngành Những kỳ vọng của xã hội * 3 chiến lược có triển vọng: Chiến ...

Xem thêm